• 1 Sang Phạm
 • 2 Vũ Hữu
 • 3 Hiếu Quàng
 • 4 Nguyễn KZ Hào
 • 5 Phuong Phan

ƯU TIÊN THẺ VIETTEL NHÉ.


CK VÍ MOMO, ATM Tặng Thêm 20%.


-20%

LMHT #10967

LMHT #10967

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung B.K
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 394
 • Bảng Ngọc: 1
4.000.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 394

MUA NGAY

-20%

LMHT #10794

LMHT #10794

 • Rank: Vàng IV
 • Khung: Khung K.C
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 231
 • Bảng Ngọc: 1
1.600.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 231

MUA NGAY

-20%

LMHT #11017

LMHT #11017

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 167
 • Bảng Ngọc: 1
1.200.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 167

MUA NGAY

-20%

LMHT #11016

LMHT #11016

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 151
 • Bảng Ngọc: 1
1.040.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 151

MUA NGAY

-20%

LMHT #11015

LMHT #11015

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung B.K
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 173
 • Bảng Ngọc: 1
1.200.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 173

MUA NGAY

-20%

LMHT #10932

LMHT #10932

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 178
 • Bảng Ngọc: 1
1.040.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 178

MUA NGAY

-20%

LMHT #10783

LMHT #10783

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung B.K
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 180
 • Bảng Ngọc: 1
1.040.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 180

MUA NGAY