• 1 Nguyễn Trọng Tín
  • 2 Phạm Thanh Hiếu
  • 3 Đặng Khanh
  • 4 Hoàng Văn Hào

Acc LMHT #961 - Kim Cương I - Không Khung

Lọc theo Skin
Singed Công Nghệ
Soraka Ma Sứ
Akali
Amumu
Annie
Ashe
Garen
Irelia
Jax
Jayce
Kayle
Kayn
Lee Sin
Lucian
Lux
Master Yi
Miss Fortune
Mordekaiser
Nunu & Willump
Poppy
Rammus
Ryze
Singed
Sivir
Soraka
Veigar
Warwick
Zed

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ