• 1 Sang
  • 2 Hữu Trường
  • 3 Ân
  • 4 Tu
  • 5 Trọng Tín

ƯU TIÊN THẺ VIETTEL NHÉ.


CK VÍ MOMO, ATM Tặng Thêm 20%.