TOP NẠP THẺ THÁNG 11

  • 1 N. Hải
  • 2 Mạnh Tùng
  • 3 Vũ Văn Hảo
  • 4 Thầm Lặng
  • 5 Minh Hiếu

Giao dịch gần đây của người đã tin tưởng chúng tôi

1. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8879 Vàng II, Khung Vàng, 145 Tướng, 204 Skin với giá: 1.000.000đ


2. Thành viên Trịnh Đức Dũng đã mua tài khoản #8205 Vàng IV, Khung Vàng, 128 Tướng, 66 Skin với giá: 400.000đ


3. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9248 Vàng III, Khung Vàng, 134 Tướng, 102 Skin với giá: 750.000đ


4. Thành viên Duy Trí đã mua tài khoản #9182 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


5. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9257 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 146 Tướng, 302 Skin với giá: 2.500.000đ


6. Thành viên Duy Nguyen đã mua tài khoản #8831 Vàng II, Khung Vàng, 145 Tướng, 93 Skin với giá: 400.000đ


7. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8560 Vàng IV, Khung Vàng, 118 Tướng, 84 Skin với giá: 500.000đ


8. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9239 Cao Thủ, Khung Vàng, 146 Tướng, 83 Skin với giá: 850.000đ


9. Thành viên Nam Thanh đã mua tài khoản #9178 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


10. Thành viên Văn Chung đã mua tài khoản #9172 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


11. Thành viên Le Lan đã mua tài khoản #9160 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


12. Thành viên Trí Đức đã mua tài khoản #9197 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


13. Thành viên Trí Đức đã mua tài khoản #9209 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


14. Thành viên Lê Hồng Ân đã mua tài khoản #9159 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


15. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8741 Vàng III, Khung Vàng, 145 Tướng, 86 Skin với giá: 500.000đ


16. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8792 Bạc IV, Khung Bạc, 134 Tướng, 39 Skin với giá: 250.000đ


17. Thành viên Nguyễn Khải Văn đã mua tài khoản #8898 Vàng I, Không Khung, 134 Tướng, 110 Skin với giá: 500.000đ


18. Thành viên Gia Huy đã mua tài khoản #9279 K.Cương IV, Không Khung, 47 Tướng, 8 Skin với giá: 300.000đ


19. Thành viên Duy Phan đã mua tài khoản #8728 Vàng II, Khung Bạc, 139 Tướng, 49 Skin với giá: 300.000đ


20. Thành viên Nguyễn Công Hiếu đã mua tài khoản #9214 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


21. Thành viên Xuân Thành đã mua tài khoản #9193 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


22. Thành viên Ning Nguyễn đã mua tài khoản #8860 Vàng IV, Khung Bạc, 145 Tướng, 75 Skin với giá: 350.000đ


23. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8698 Vàng IV, Khung Vàng, 145 Tướng, 330 Skin với giá: 2.000.000đ


24. Thành viên Trần Anh Dương đã mua tài khoản #9207 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


25. Thành viên Nguyễn Trường đã mua tài khoản #9185 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


26. Thành viên Nguyễn Đắc Được đã mua tài khoản #9186 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


27. Thành viên Giau Trần đã mua tài khoản #8724 Bạch Kim IV, Không Khung, 97 Tướng, 60 Skin với giá: 300.000đ


28. Thành viên Đặng Tuấn Minh đã mua tài khoản #9195 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


29. Thành viên Nguyễn Đức Hùng đã mua tài khoản #9208 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


30. Thành viên Nguyễn Đức Hùng đã mua tài khoản #9203 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


31. Thành viên Trần Anh Dương đã mua tài khoản #9213 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


32. Thành viên Đào Hồng Quân đã mua tài khoản #9156 Vàng III, Khung Vàng, 141 Tướng, 37 Skin với giá: 350.000đ


33. Thành viên Nguyễn Jornnye đã mua tài khoản #9215 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


34. Thành viên Nguyễn Jornnye đã mua tài khoản #9191 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


35. Thành viên Lý Quỳ đã mua tài khoản #9204 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


36. Thành viên ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ đã mua tài khoản #9280 K.Cương IV, Không Khung, 138 Tướng, 49 Skin với giá: 350.000đ


37. Thành viên Bin Bin đã mua tài khoản #9202 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


38. Thành viên Đỗ Bảo Ngọc đã mua tài khoản #9278 K.Cương IV, Không Khung, 129 Tướng, 42 Skin với giá: 350.000đ


39. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #8916 Bạch Kim I, Khung B.K, 145 Tướng, 335 Skin với giá: 1.500.000đ


40. Thành viên Lê Văn Thao đã mua tài khoản #9170 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


41. Thành viên Lê Thái Huy đã mua tài khoản #9175 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


42. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9227 Vàng II, Khung Vàng, 145 Tướng, 180 Skin với giá: 1.000.000đ


43. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9258 Bạch Kim III, Khung B.K, 146 Tướng, 411 Skin với giá: 5.000.000đ


44. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9256 K.Cương IV, Khung B.K, 146 Tướng, 480 Skin với giá: 4.000.000đ


45. Thành viên Đình Quang đã mua tài khoản #9192 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


46. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #9245 K.Cương III, Không Khung, 137 Tướng, 61 Skin với giá: 500.000đ


47. Thành viên Phạm Thành Đạt đã mua tài khoản #9200 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


48. Thành viên Mai Ngô Văn Hiếu đã mua tài khoản #9226 Vàng IV, Không Khung, 81 Tướng, 36 Skin với giá: 200.000đ


49. Thành viên Định Tâm Lê đã mua tài khoản #9211 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


50. Thành viên N. Hải đã mua tài khoản #8436 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 134 Tướng, 145 Skin với giá: 850.000đ


Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)