TOP NẠP THẺ THÁNG 7

  • 1 Nguyễn Trọng Tín
  • 2 Huỳnh Đại
  • 3 Tuấn Minh
  • 4 Phạm Quang Bách
  • 5 Nguyễn Chí Ngoan

Giao dịch gần đây của người đã tin tưởng chúng tôi

1. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7426 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


2. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7443 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


3. Thành viên Xà.Lỏn Luôn Luôn.Lỏng đã mua tài khoản #7384 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


4. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7148 K.Cương IV, Khung Vàng, 104 Tướng, 48 Skin với giá: 550.000đ


5. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7180 K.Cương IV, Khung B.K, 129 Tướng, 48 Skin với giá: 550.000đ


6. Thành viên Juyn Hiếu đã mua tài khoản #7417 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


7. Thành viên Juyn Hiếu đã mua tài khoản #7382 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


8. Thành viên Nguyen Luu đã mua tài khoản #7370 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


9. Thành viên BI Đức đã mua tài khoản #7434 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


10. Thành viên Ros Ze đã mua tài khoản #6685 Bạch Kim IV, Khung B.K, 132 Tướng, 52 Skin với giá: 350.000đ


11. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7424 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


12. Thành viên Vo Quynhi đã mua tài khoản #7425 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


13. Thành viên Phan Tien đã mua tài khoản #7453 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


14. Thành viên Đức Nguyên đã mua tài khoản #7431 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


15. Thành viên Mán-s KiBoo đã mua tài khoản #7429 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


16. Thành viên Mán-s KiBoo đã mua tài khoản #7422 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


17. Thành viên Mán-s KiBoo đã mua tài khoản #7377 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


18. Thành viên Nguyễn Tuấn Anh đã mua tài khoản #7430 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 50.000đ


19. Thành viên Huỳnh Đức đã mua tài khoản #7466 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


20. Thành viên Xuân Gia đã mua tài khoản #7374 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


21. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #6740 Vàng I, Khung Vàng, 145 Tướng, 202 Skin với giá: 1.300.000đ


22. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #6647 Vàng II, Khung B.K, 145 Tướng, 99 Skin với giá: 650.000đ


23. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #5921 Bạch Kim II, Khung B.K, 144 Tướng, 91 Skin với giá: 580.000đ


24. Thành viên Ka Dirr đã mua tài khoản #4839 Vàng III, Khung Vàng, 117 Tướng, 32 Skin với giá: 300.000đ


25. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7369 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


26. Thành viên Trần Hoàng Minh đã mua tài khoản #7368 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 20.000đ


27. Thành viên Luận Phan đã mua tài khoản #5975 Vàng III, Khung Bạc, 108 Tướng, 47 Skin với giá: 250.000đ


28. Thành viên Minh Huy đã mua tài khoản #7144 Đồng II, Khung Bạc, 62 Tướng, 16 Skin với giá: 150.000đ


29. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7269 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


30. Thành viên Nguyễn Huy đã mua tài khoản #7321 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


31. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7145 Bạch Kim III, Không Khung, 124 Tướng, 233 Skin với giá: 1.500.000đ


32. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #5560 Vàng IV, Không Khung, 144 Tướng, 199 Skin với giá: 1.300.000đ


33. Thành viên Trần Đình Quang Vinh đã mua tài khoản #7140 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 145 Tướng, 58 Skin với giá: 450.000đ


34. Thành viên Quang Bảo đã mua tài khoản #7276 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


35. Thành viên Ng TaTruong đã mua tài khoản #7272 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


36. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7318 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


37. Thành viên Nguyễn Lượng đã mua tài khoản #7275 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


38. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7268 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


39. Thành viên Phuong Vu đã mua tài khoản #7319 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


40. Thành viên Phuong Vu đã mua tài khoản #7336 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


41. Thành viên Phuong Vu đã mua tài khoản #7365 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


42. Thành viên Nguyễn Quý Vượng đã mua tài khoản #7277 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


43. Thành viên Đại Thành đã mua tài khoản #6681 Bạch Kim IV, Khung Vàng, 143 Tướng, 58 Skin với giá: 350.000đ


44. Thành viên Quảng Minh Phương đã mua tài khoản #7087 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


45. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7215 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


46. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7216 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


47. Thành viên Nguyễn Mạnh Long đã mua tài khoản #7214 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 100.000đ


48. Thành viên Nguyễn Trọng Tín đã mua tài khoản #7056 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 0đ


49. Thành viên Tuấn Trần đã mua tài khoản #6595 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


50. Thành viên Tuấn Trần đã mua tài khoản #6597 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)