• 1 Sang Phạm
 • 2 Vũ Hữu
 • 3 Hiếu Quàng
 • 4 Nguyễn KZ Hào
 • 5 Phuong Phan

ƯU TIÊN THẺ VIETTEL NHÉ.


CK VÍ MOMO, ATM Tặng Thêm 20%.


-20%

LMHT #11063

LMHT #11063

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 197
 • Bảng Ngọc: 1
1.280.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 197

MUA NGAY

-20%

LMHT #11060

LMHT #11060

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 299
 • Bảng Ngọc: 1
1.600.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 299

MUA NGAY

-20%

LMHT #11059

LMHT #11059

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 273
 • Bảng Ngọc: 1
1.600.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 273

MUA NGAY

-20%

LMHT #11057

LMHT #11057

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung B.K
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 194
 • Bảng Ngọc: 1
1.360.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 194

MUA NGAY

-20%

LMHT #11056

LMHT #11056

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung K.C
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 271
 • Bảng Ngọc: 1
1.600.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 271

MUA NGAY

-20%

LMHT #10785

LMHT #10785

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Khung K.C
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 203
 • Bảng Ngọc: 1
1.200.000đ
 • Rank: Chưa Rank
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 203

MUA NGAY