Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Hịn
8,000,000 VND
2
Nguyen
400,000 VND
3
dinhduong
300,000 VND
4
QuiNgu
200,000 VND
5
Hunter
150,000 VND
6
dlmxlskf
150,000 VND