TOP NẠP THẺ THÁNG 12

 • 1 Lỗ Thông
 • 2 Đức Hùng
 • 3 Võ Trần Thanh Nam
 • 4 Nguyễn Danh Nam
 • 5 Huy Nguyễn

CK VÍ MOMO, ATM Giảm Thêm 20%.


-20%

LMHT #8381

LMHT #8381

 • Rank: Bạch Kim IV
 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 169
 • Bảng Ngọc: 3
800.000đ
 • Rank: Bạch Kim IV
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 169

MUA NGAY

-20%

LMHT #8421

LMHT #8421

 • Rank: Bạch Kim IV
 • Khung: Khung B.K
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 171
 • Bảng Ngọc: 2
1.040.000đ
 • Rank: Bạch Kim IV
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 171

MUA NGAY

-20%

LMHT #8848

LMHT #8848

 • Rank: Bạch Kim I
 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 256
 • Bảng Ngọc: 3
1.200.000đ
 • Rank: Bạch Kim I
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 256

MUA NGAY

-20%

LMHT #8894

LMHT #8894

 • Rank: Vàng II
 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 156
 • Bảng Ngọc: 3
1.040.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 156

MUA NGAY

-20%

LMHT #9157

LMHT #9157

 • Rank: Bạch Kim IV
 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 211
 • Bảng Ngọc: 2
1.040.000đ
 • Rank: Bạch Kim IV
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 211

MUA NGAY

Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)