Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Hoang Vam Quy
875,000 VND
2
Le Anh Tu Bui
475,000 VND
3
Vinh
375,000 VND
4
phihai
250,000 VND
5
Dong1234
250,000 VND
6
bee
187,500 VND
Tài khoản: LMHT# 23043 đã được mua - GIÁ: 528,000 đ - Cách đây 9 phút, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24101 đã được mua - GIÁ: 40,000 đ - Cách đây 35 phút, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23225 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 38 phút, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23957 đã được mua - GIÁ: 65,000 đ - Cách đây 1 giờ, Tài khoản: TFT# 23484 đã được mua - GIÁ: 250,000 đ - Cách đây 1 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22168 đã được mua - GIÁ: 182,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM200K# 86971 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: TFT# 23191 đã được mua - GIÁ: 450,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 87156 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 4 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23232 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 4 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23262 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 6 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23242 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 7 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24056 đã được mua - GIÁ: 50,000 đ - Cách đây 8 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM200K# 86906 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM150K# 87029 đã được mua - GIÁ: 150,000 đ - Cách đây 10 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24144 đã được mua - GIÁ: 30,000 đ - Cách đây 12 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 87106 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 22 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23221 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 22 giờ, Tài khoản: LMHT# 20880 đã được mua - GIÁ: 99,999 đ - Cách đây 23 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22203 đã được mua - GIÁ: 126,000 đ - Cách đây 23 giờ,
NẠP RP

BẢNG GIÁ NẠP RP LMHT - "RIOT GAMES"

  • Gói 1 : 20k    = 190RP 
  • Gói 2 : 49k    = 475RP 
  • Gói 3 : 97k    = 1000RP  
  • Gói 4 : 194k   = 2025RP  
  • Gói 5 : 485k   = 5150RP  
  • Gói 6 : 760k   = 8125RP 

AE Chọn Gói Nạp - Gửi Riot ID + CK Vào STK: 7977773977777 / Mbbank / Nguyen Trong tin