Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
duckkk210
1,500,000 VND
2
Hao2002
1,200,000 VND
3
Minhhy2k10
1,000,000 VND
4
vuthanh22
1,000,000 VND
5
vinhhd1234
1,000,000 VND
6
MinMin
765,000 VND
Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106388 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23862 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 7 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23858 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 7 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23976 đã được mua - GIÁ: 65,000 đ - Cách đây 7 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22107 đã được mua - GIÁ: 300,000 đ - Cách đây 7 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22073 đã được mua - GIÁ: 250,000 đ - Cách đây 7 giờ, Tài khoản: LM_DTCL_RANDOM10K# 97772 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106393 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 10 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106376 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 10 giờ, Tài khoản: LMHT# 22844 đã được mua - GIÁ: 308,000 đ - Cách đây 10 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23701 đã được mua - GIÁ: 50,000 đ - Cách đây 14 giờ, Tài khoản: TFT# 22038 đã được mua - GIÁ: 392,500 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: TFT# 24500 đã được mua - GIÁ: 600,000 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: TFT# 24507 đã được mua - GIÁ: 400,000 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: TFT# 24506 đã được mua - GIÁ: 400,000 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: TFT# 21972 đã được mua - GIÁ: 405,000 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: TFT# 24531 đã được mua - GIÁ: 500,000 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106363 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: LM_DTCL_RANDOM100K# 96774 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: TFT# 23475 đã được mua - GIÁ: 80,000 đ - Cách đây 20 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 96754 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 20 giờ, Tài khoản: LM_DTCL_RANDOM20K# 112118 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 21 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106387 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106372 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106369 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: TFT# 24527 đã được mua - GIÁ: 500,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: TFT# 24494 đã được mua - GIÁ: 450,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: TFT# 24575 đã được mua - GIÁ: 220,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23657 đã được mua - GIÁ: 99,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106508 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 2 ngày,
NẠP RP

⭐️ Admin cân tất cả dịch vụ nhé:

✅ Thu mua, bán acc, giao lưu bù trừ acc

✅ GDTG phí 10% giao dịch trung gian

✅ Hỗ trợ chuyển máy chủ VNM qua NA hoặc EUW

✅ Đổi tên, hỗ trợ lấy lại acc, full dịch vụ riot

✅ Nạp rẻ cam kết hàng sạch 100%

</strong></p>
        <p><br /></p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
<style>
@media  only screen and (max-width: 640px) {
 #bonus{width: 50%!important;!important;}
}
#bonus {
  position: fixed;
  bottom: 15px;
  left: 15px;
  width: 13%;
  z-index: 1000;
  cursor: pointer;
}
</style><script>
  $(document).ready(function(){
    $('body').delegate('#bonus', 'click', function() {
      $.ajax({
        url : '/lixi',
        dataType : 'json',
        type : 'POST',
        success : function(data){
         if (data.status == 'LOGIN') {
                location.href = '/login';
                return;
          }
          $('#bonus').css('opacity','0');
          $('.content-msg').html(data.msg);
          $('#modalNoti').removeClass('out');
        }
      });
    });
  });
</script>


    <div class=