Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
lampro0326
1,453,750 VND
2
muavoirrrr
1,000,000 VND
3
Juliver23
788,750 VND
4
giakhiem1202
720,000 VND
5
Anh Khoa
612,500 VND
6
phamphuc
600,000 VND
Tài khoản: LMHT# 20900 đã được mua - GIÁ: 99,999 đ - Cách đây 10 phút, Tài khoản: LMHT# 20273 đã được mua - GIÁ: 270,000 đ - Cách đây 10 phút, Tài khoản: LQM# 23379 đã được mua - GIÁ: 3,000,000 đ - Cách đây 11 phút, Tài khoản: LQM# 23380 đã được mua - GIÁ: 7,000,000 đ - Cách đây 11 phút, Tài khoản: LMHT# 23156 đã được mua - GIÁ: 513,500 đ - Cách đây 36 phút, Tài khoản: LMHT_SVKHAC# 26290 đã được mua - GIÁ: 350,000 đ - Cách đây 48 phút, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139373 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 giờ, Tài khoản: LMHT# 20884 đã được mua - GIÁ: 99,000 đ - Cách đây 1 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM150K# 139901 đã được mua - GIÁ: 150,000 đ - Cách đây 13 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM200K# 139965 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 13 giờ, Tài khoản: LMHT# 20938 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 14 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139364 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 14 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139521 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 15 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24002 đã được mua - GIÁ: 60,000 đ - Cách đây 17 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139385 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: LMHT# 21090 đã được mua - GIÁ: 475,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: LMHT# 20494 đã được mua - GIÁ: 220,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: LMHT# 21341 đã được mua - GIÁ: 99,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: LMHT# 21658 đã được mua - GIÁ: 400,000 đ - Cách đây 18 giờ, Tài khoản: LMHT# 22410 đã được mua - GIÁ: 420,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24601 đã được mua - GIÁ: 268,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139372 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 20 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139384 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 20 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139363 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 20 giờ, Tài khoản: LMHT# 21021 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 21 giờ, Tài khoản: LMHT# 20120 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 21 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24118 đã được mua - GIÁ: 40,000 đ - Cách đây 22 giờ, Tài khoản: LMHT# 20051 đã được mua - GIÁ: 150,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139375 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 139370 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 2 ngày,
HƯỚNG DẪN MUA ACC

XEM VIDEO STREAM CÂU VÀNG NỔI TIẾNG HƯỚNG DẪN MUA ACC BẰNG THẺ ĐIỆN THOẠI :

 

Bước 1 : Các Bạn Phải Đăng Nhập Vào SHOPCAUVANG.VN or SHOPACCLM247.VN

Có 3 các đăng nhập : đăng nhập bằng Facebook và đăng nhập bằng google hoặc Tạo tài khoản mới tại shop. ( chọn cách nào cũng được )

Bước 2 : NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

- Có 2 cách để nạp tiền vào SHOPCAUVANG.VN

1 : Nạp Tiền Bằng Card : Xem hướng dẫn nạp tại đây

2: Nạp Tiền bằng atm : Xem hướng dẫn nạp tại đây

BƯỚC 3 : CHỌN SỐ ACC CẦN MUA VÀ NHẤN MUA NGAY