Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
duckkk210
1,500,000 VND
2
Hao2002
1,200,000 VND
3
Minhhy2k10
1,000,000 VND
4
vuthanh22
1,000,000 VND
5
vinhhd1234
1,000,000 VND
6
MinMin
765,000 VND
Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106388 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 3 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23862 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23858 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23976 đã được mua - GIÁ: 65,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22107 đã được mua - GIÁ: 300,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22073 đã được mua - GIÁ: 250,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LM_DTCL_RANDOM10K# 97772 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 11 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106393 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 12 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106376 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 12 giờ, Tài khoản: LMHT# 22844 đã được mua - GIÁ: 308,000 đ - Cách đây 12 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23701 đã được mua - GIÁ: 50,000 đ - Cách đây 16 giờ, Tài khoản: TFT# 22038 đã được mua - GIÁ: 392,500 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: TFT# 24500 đã được mua - GIÁ: 600,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: TFT# 24507 đã được mua - GIÁ: 400,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: TFT# 24506 đã được mua - GIÁ: 400,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: TFT# 21972 đã được mua - GIÁ: 405,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: TFT# 24531 đã được mua - GIÁ: 500,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106363 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: LM_DTCL_RANDOM100K# 96774 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 20 giờ, Tài khoản: TFT# 23475 đã được mua - GIÁ: 80,000 đ - Cách đây 21 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 96754 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 21 giờ, Tài khoản: LM_DTCL_RANDOM20K# 112118 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 23 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106387 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106372 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106369 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: TFT# 24527 đã được mua - GIÁ: 500,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: TFT# 24494 đã được mua - GIÁ: 450,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: TFT# 24575 đã được mua - GIÁ: 220,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23657 đã được mua - GIÁ: 99,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM10K# 106508 đã được mua - GIÁ: 10,000 đ - Cách đây 2 ngày,
HƯỚNG DẪN MUA ACC

XEM VIDEO STREAM CÂU VÀNG NỔI TIẾNG HƯỚNG DẪN MUA ACC BẰNG THẺ ĐIỆN THOẠI : 

   

Bước 1 : Các Bạn Phải Đăng Nhập Vào SHOPCAUVANG.VN or SHOPACCLM247.VN

Có 3 các đăng nhập : đăng nhập bằng Facebook và đăng nhập bằng google hoặc Tạo tài khoản mới tại shop. ( chọn cách nào cũng được )

Bước 2 : NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

- Có 2 cách để nạp tiền vào SHOPCAUVANG.VN

1 : Nạp Tiền Bằng Card : Xem hướng dẫn nạp tại đây

2: Nạp Tiền bằng atm : Xem hướng dẫn nạp tại đây

BƯỚC 3 : CHỌN SỐ ACC CẦN MUA VÀ NHẤN MUA NGAY