Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Hoang Vam Quy
875,000 VND
2
Le Anh Tu Bui
475,000 VND
3
Vinh
375,000 VND
4
phihai
250,000 VND
5
Dong1234
250,000 VND
6
bee
187,500 VND
Tài khoản: LM_RANDOM20K# 29136 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 1 giờ, Tài khoản: LMHT# 23043 đã được mua - GIÁ: 528,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24101 đã được mua - GIÁ: 40,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23225 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 23957 đã được mua - GIÁ: 65,000 đ - Cách đây 3 giờ, Tài khoản: TFT# 23484 đã được mua - GIÁ: 250,000 đ - Cách đây 3 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 22168 đã được mua - GIÁ: 182,000 đ - Cách đây 3 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM200K# 86971 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 3 giờ, Tài khoản: TFT# 23191 đã được mua - GIÁ: 450,000 đ - Cách đây 4 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 87156 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 5 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23232 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 5 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23262 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 8 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23242 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 9 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24056 đã được mua - GIÁ: 50,000 đ - Cách đây 10 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM200K# 86906 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 11 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM150K# 87029 đã được mua - GIÁ: 150,000 đ - Cách đây 12 giờ, Tài khoản: LMHT_DUOI30# 24144 đã được mua - GIÁ: 30,000 đ - Cách đây 14 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 87106 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 23 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM20K# 23221 đã được mua - GIÁ: 20,000 đ - Cách đây 24 giờ, Tài khoản: LMHT# 20880 đã được mua - GIÁ: 99,999 đ - Cách đây 1 ngày,
HƯỚNG DẪN MUA ACC

XEM VIDEO STREAM CÂU VÀNG NỔI TIẾNG HƯỚNG DẪN MUA ACC BẰNG THẺ ĐIỆN THOẠI : 

   

Bước 1 : Các Bạn Phải Đăng Nhập Vào SHOPCAUVANG.VN or SHOPACCLM247.VN

Có 3 các đăng nhập : đăng nhập bằng Facebook và đăng nhập bằng google hoặc Tạo tài khoản mới tại shop. ( chọn cách nào cũng được )

Bước 2 : NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

- Có 2 cách để nạp tiền vào SHOPCAUVANG.VN

1 : Nạp Tiền Bằng Card : Xem hướng dẫn nạp tại đây

2: Nạp Tiền bằng atm : Xem hướng dẫn nạp tại đây

BƯỚC 3 : CHỌN SỐ ACC CẦN MUA VÀ NHẤN MUA NGAY